Training marketing en acquisitie - OnderneemWijzer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Training marketing en acquisitie

Overige adviesdiensten > Marketing en acquisitie
 Training Marketing en acquisitie voor (beginnende) zelfstandig ondernemers

U hebt besloten om een bedrijf te starten. Belangrijk is voor uzelf, maar ook voor uw klanten om duidelijk te maken wat u wilt, kunt en wat de waarde is die u levert aan uw klanten. Om dat gestructureerd te doen is het verstandig om een document op te stellen, een marketingplan, dat een belangrijke leidraad wordt voor uw ondernemerschap.

Doel training
Het doel van deze training is u duidelijk te maken wat marketing is en hoe u dit zou kunnen toepassen in uw situatie. Deze training zal als kapstok dienen en ervoor zorgen dat u inzicht krijgt in een aantal marketingactiviteiten, die u kunt gebruiken ten voordele van uw bedrijf.
U kunt veel zelf doen of voorbereiden en dat bespaart kosten! Het efficiënt en effectief omgaan met de beschikbare middelen is voor startende ondernemers (maar niet alleen voor startende ondernemers!) van groot belang en kan het verschil betekenen tussen succes en falen.
Om de kans van slagen te vergroten is het noodzakelijk goed na te denken over de kansen en bedreigingen waar uw (nieuwe) bedrijf mee te maken gaat krijgen. Een dergelijk proces is niet alleen noodzakelijk bij de start van een bedrijf, maar zou een vast onderdeel voor alle bedrijven moeten zijn. Periodiek zou een evaluatie moeten plaatsvinden over de stand van zaken versus planning en doelstelling. Dit om de (snel) veranderende situatie in uw markt tijdig te signaleren en hierop te reageren; een belangrijke terugkoppeling naar de situatie en overwegingen bij de start van uw bedrijf of planningsperiode. Helaas vindt vaak een dergelijk moment van ‘bezinning’ niet of gebrekkig plaats, met alle gevolgen van dien!

Resultaat:
Na een goede voorbereiding zult u een onderbouwd antwoord kunnen geven op de vragen:
Waar zitten uw klanten? Hoe groot is uw markt? Hoe zorgt u ervoor dat klanten bij ú komen en niet bij uw concurrent? Waar zitten uw concurrenten? Wat doen de concurrenten?

Omschrijving:
De training betreft 2 dagdelen waarin bovengenoemde aspecten van marketing in relatie tot het starten en het runnen van een klein bedrijf (meestal eenmanszaak of VOF) aan de orde komen.De groep bestaat uit maximaal 4 deelnemers die bijna gaan starten of net gestart zijn. De deelnemers hebben de mogelijkheid om naast de bijeenkomsten telefonisch en/of e-mailcontact te hebben met de trainer zodat ze specifieke vragen kunnen stellen.

Doorlooptijd:
Het startmoment wordt in overleg bepaald afhankelijk van het aantal deelnemers. Afronding binnen 3 maanden na aanvang van de training.

Uitvoering door Bas Kemper

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu